pot

n wadah malakar aji tanah, semén, plastik, msl anggon nanem entik-entikan, biasané anggon ngias natah umah; pot; paso;

Gabungan Kata:

pot gantung

pot ané misi taneman ias ané kagantungang di tembok msl