po.tret /potrét/

1. n gambar ané gaéna baan kaméra; foto; potrékan;

2. n gambaran, lukisan (ané marupa paparan);

Kata Turunan:

ber.pot.ret

v mapotrék;

me.mot.ret

v ngaé gambar baan;

pe.mot.ret

1. n tukang potrék;

2. n anak ané motrék;

3. n alat anggon motrék

Gabungan Kata:

po.tret udara

potrékan ané gaéna uli kapal terbang;