prak.tis

1. a madasar baan praktik;

2. a aluh lan demen nganggo