pu.as

1. a marasa demen (lega, liang, msl krana suba misi kenehné): ia merasa -- sbg penyanyi ia marasa demen dadi panyanyi;

2. a med: -- ia bertanya-tanya, tiada seorang pun yg tahu med ia matakon, masih tusing ada ané nawang