sa.bat

v lambet;

Kata Turunan:

me.nya.bat

v ngelambet; mecutin