ta.ngan

1. n tangan Asi; lima;

2. n ki tatakan (cara lima);

3. n kekuasan;

Kata Turunan:

ta.ngan-ta.ngan

1. n pegisian lima;

2. n setang (sepéda);

me.na.ngani

1. v nyaguran;

2. v ngaé padidi;

pe.na.ngan.an

n carané ngaénin;

ta.ngan.an

1. n tangan-tangan;

2. n gegaén;

ter.ta.ngani

v kagaénin; kapragatang;

ber.ta.ngan

v ngelah lima; malima

Gabungan Kata:

ta.ngan baju

lengen baju;

ta.ngan besi
ta.ngan di
ta.ngan dingin

sifat dingin;

ta.ngan gatal

demen ngaé ane boya-boya;

ta.ngan hampa

pocol;

ta.ngan kanan

1. tengawan;

2. kapercayaan;

ta.ngan kosong

1. lima puyung; sing masenjata;

ta.ngan kotor

gegaén noro;

ta.ngan naik

menang;

ta.ngan panas

panesan; pocol dogén;

ta.ngan terbuka

demen nulungin;

ta.ngan siluman