te.rap, me.ne.rap

1. v ngincepang socan bungkung;

2. v ngenangan tégel