upah

n upah;

Kata Turunan:

meng.u.pah

v ngupah;

meng.u.pahi

v ngupahin;

meng.u.pah.kan

v ngupahang;

peng.u.pah

n ané ngupahin;

ber.u.pah

v maupah

Gabungan Kata:

upah harian

upah arian;

upah pungut

upah duduk; ongkos nudukin;