yo.ga

n yoga;

Kata Turunan:

ber.yo.ga

v mayoga